Säkerhet

Vi har gått Arbete på väg 1+2 hos ATA. Utbildningen är ett krav för att utföra arbete och framföra fordon i samband med någon form av arbete vid väg.

 

För att kunna utföra arbeten inom en byggarbetsplats har vi ID06 kort, systemet för elektronisk personalliggare inom byggbranschen.

Vi har motorsågskörkort nivå ABC.  Det krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete, såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd, och tillvaratagande av vindfällda träd.