Arborist – Professionella arborister

Söker du en arborist i Stockholmsområdet?

Linds Trädfällning är ett väletablerat företag som erbjuder professionella arborister i Stockholmsområdet.
Våra arborister är välutbildade, erfarna och specialiserade på trädvård.
Vi erbjuder de flesta tillgängliga tjänsterna för arborister såsom:

  • Avancerad Trädfällning
  • Avancerad sektionsfällning via klättring
  • Professionell beskärning av träd & häck
  • Kronreducering av träd
  • Kronstablilisering av träd
  • Riskbedömning av träd

Våra arborister är fullt försäkrade och har gedigen erfarenhet.

Vad är en arborist och vad gör en arborist?

Arborist på Värmdö - Linds Trädfällning ABArborist på Värmdö – Linds Trädfällning AB[/caption]En arborist är en trädvårdsspecialist som har mycket goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö.
Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge.

En arborists huvudsakliga uppgift är att beskära och avverka träd, en arborist kan även arbeta med rådgivning av träd. En av de vanligaste uppgifterna är så kallad underhållsbeskärning, vilket innebär att döda, svaga eller skadade grenar åtgärdas. Andra vanliga syften med arbetet är att säkerställa trädens funktion och undvika konflikter med deras omgivning.
Bland övriga arbetsuppgifter för en arborist så ingår bland annat kronreducering av träd och att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader, vägar, parker och järnvägar.

Benämningen arborist kommer från det latinska ordet ”arbor” som betyder träd.
Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare.

Arborister bedömer behov av, planerar och genomför trädvårdsinsatser.

I samband med att du anlitar en arborist från Linds Trädfällning så kan vi även erbjuda kompletterade tjänster:

  • Sektionsfällning av träd med kranbil
  • Borttransport av ris & stam med kranbil / container
  • Stubbfräsning
  • Utlastning av material med mindre skogsmaskin / skotare vid behov