Företaget

Miljö


lastbil flis
Vi på Linds Trädfällning har ett kretslopps-tänk i verksamheten. Av träden vi fäller producerar vi själva flis som levereras till lokalt värmeverk för fjärrvärme. Fordonen som används vid trädfällning har högsta miljöklass, i den mån det är möjligt använder vi batteridrivna sågar och företagets ambition är att arbeta så lokalt som möjligt för att minimera skadliga utsläpp. De flesta uppdragen utförs i Nacka och på Värmdö.
some viskogen foretag

Träden vi fäller är oftast i dåligt skick och många gånger utgör de en risk för omgivningen men vi kände ändå att vi på något sätt ville kompensera vår jord för träden vi tar bort. Därför har vi inlett ett samarbete med biståndsorganisationen Vi-skogen som genom att plantera träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania arbetar mot en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv. Vi är ett stödföretag till Vi-skogen och stödjer deras viktiga verksamhet.

Säkerhet


ata

Vi har gått Arbete på väg 1+2 hos ATA. Utbildningen är ett krav för att utföra arbete och framföra fordon i samband med någon form av arbete vid väg.

if-logo

Vi är försäkrade hos If. Skadeförsäkringen gäller upp till belopp på 10.000 000 kr.

ID06

För att kunna utföra arbeten inom en byggarbetsplats har vi ID06 kort, systemet för elektronisk personalliggare inom byggbranschen.

uc-sigill

Bolaget startade redan år 2001 och har en god ekonomi.

kalle

Vi har motorsågskörkort nivå ABC.  Det krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete, såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd, och tillvaratagande av vindfällda träd.