Granbarkborrehund

GRANBARKBORREHUND

Linds Trädfällning AB erbjuder 2 välutbildade och certifierade granbarkborrehundar med hundförare.
Våra granbarkborrehundar har genomgått gedigen utbildning och certifiering tillsammans med sin hundförare i att detektera och lokalisera olika feromoner som ingår i granbarkborrarnas doftkommunikation.

Utbildning:

  • Totalt 160h utbildning för certifieringen
  • Vi erbjuder både cetifierade granbarkborrehundar och hundförare
  • Årlig funktionskontroll/certifiering

Arbetsområde:

  • Hela Sverige (vi utgår från Stockholm, Ingarö)
  • Möjligt sökområde är ca 5-10ha/h, beroende på aktuellt förhållande på plats
  • Vid tester så har barkborrehundar kunnat identifiera granbarkborre på ett avstånd på ca 180 meter (vid optimala förhållanden)

Hur fungerar det vid sök med Granbarkborrehund?
Granbarkborrehunden känner doften av granbarkborrens feromoner (signalsubstanser).
Granbarkborrens feromoner utsöndras flera gånger under den månad som föräldradjuren stannar i trädet. Hanarna sänder ut sina feromoner redan när de borrar sig igenom barken, för att locka dit honorna. Granbarkborrehundarna identifierar angreppet redan i detta tidiga stadie.
Under kommande veckor skickas flera andra feromoner ut, bland annat för att locka dit honor samt för att markera att trädet är fullt.
Sedan lämnas föräldragenerationen granen för att göra en andra svärmning i närheten. Doften stannar vanligtvis kvar i någon eller några veckor, beroende på förutsättningarna (väderlek etc).

Efter söket:

  • Trädens position markeras med GPS-koordinater på Digital Karta
  • Angripna träd märks upp med färg eller band
  • Linds Trädfällning AB erbjuder även trädfällning och borttransport av angripna träd. Vi erbjuder trädfällning via markfällning, sektionsfällning via klättring samt sektionsfällning med kranbil (Stockholm)

Information om granbarkborre:
Granbarkborren förstör flera miljoner kubikmeter granvirke i Sverige varje år. För skogsägarna innebär detta förluster på flera miljarder.
Det bästa sättet att förhindra spridning är att snarast möjligt identifiera angripna träd och att sedan skyndsamt avlägsna dessa.
Granskogen är särskilt utsatt efter torka eller storm då det finns gott om vind- och stormfällen som blir ett enkelt byte för granbarkborren att angripa. Görs inget åt angreppen från granbarkborrarna finns det stor risk att de förökar sig och angriper flera friska träd vilket leder till stora ekonomiska förluster.
Som skogsägare gäller det att ha god koll på granbarkborrarnas framfart för att minska sina ekonomiska förluster. Har man problem med granbarkborrar gäller det att ta ut de angripna träden i tid, innan granbarkborrarna förökar sig, flyger vidare och angriper nya träd.
En normal granbarkborresäsong pågår mellan mitten av maj och mitten av september med en första svärmning i vecka 19 eller 20 i Mellansverige. Efter fyra till fem veckor sker en så kallad syskonsvärmning och i början av augusti sker en andra svärmning – som blir den första för de granbarkborrar som utvecklats sedan säsongens första svärmning.
Varma somrar som varar in i september kan det ske även en tredje svärmning, vilket var fallet 2018.
När de tar sig in under barken skär de samtidigt av trädets näringstillförsel, vilket leder till att trädet dör. Det är viktigt att upptäcka de nya angreppen tidigt eftersom det är då det går att rädda det mesta av virkesvärdet och förhindra angrepp i andra träd.
Granbarkborren angriper i första hand stormfällda träd och granar som stressats av exempelvis torka. När en hane luktat sig fram till en stressad gran börjar den borra sig in i den, varpå granen svarar genom att försöka dränka barkborren i kåda. Ett tecken på granbarkborreangrepp är därför rinnande kåda.
Små ingångshål och borrmjöl skvallrar också om att trädet är angripet.
Granbarkborrehonorna lägger sina ägg i granen, äggen kläcks och blir först larver och sedan puppor och slutligen skalbaggar. Efter cirka åtta veckor lämnar de nya granbarkborrarna granen och är redo att svärma alternativt övervintra ifall hösten är i antågande.