MILJÖ

Vi på Linds Trädfällning har ett kretslopps-tänk i verksamheten. Av träden vi fäller producerar vi själva flis som levereras till lokalt värmeverk för fjärrvärme. Fordonen som används vid trädfällning har högsta miljöklass, i den mån det är möjligt använder vi batteridrivna sågar och företagets ambition är att arbeta så lokalt som möjligt för att minimera skadliga utsläpp. De flesta uppdragen utförs i Nacka och på Värmdö.

Vi planterar ett träd för varje träd vi fäller. Träden vi fäller är oftast i dåligt skick och många gånger utgör de en risk för omgivningen men vi kände ändå att vi på något sätt ville kompensera vår jord för träden vi tar bort. Därför har vi inlett ett samarbete med biståndsorganisationen Vi-skogen som genom att plantera träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania arbetar mot en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv. Via Vi-skogen kommer vi att plantera ett träd för varje träd vi fäller.