Arborist Norrmalm – Arborister

Söker du en arborist på Norrmalm?
Linds Trädfällning är ett väletablerat företag som erbjuder professionella arborister på Norrmalm med närområden.
Våra arborister är utbildade, erfarna och specialiserade på trädvård.
Linds Trädfällning erbjuder de flesta tillgängliga tjänsterna för arborister på Norrmalm såsom:

  • Avancerad Trädfällning
  • Avancerad sektionsfällning via klättring
  • Professionell beskärning av träd & häck
  • Kronreducering av träd
  • Kronstablilisering av träd
  • Riskbedömning av träd

Arborister på Norrmalm från Linds Trädfällning är fullt försäkrade och har gedigen erfarenhet.

Arborist på Värmdö

Vad är en arborist och vad gör en arborist?

En arborist är en trädvårdsspecialist som har mycket goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö.
Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge.

En arborists huvudsakliga uppgift är att beskära och avverka träd, en arborist kan även arbeta med plantering och rådgivning av träd. En av de vanligaste uppgifterna är så kallad underhållsbeskärning, vilket innebär att döda, svaga eller skadade grenar åtgärdas. Andra vanliga syften med arbetet är att säkerställa trädens funktion och undvika konflikter med deras omgivning.
Bland övriga arbetsuppgifter för en arborist så ingår bland annat kronreducering av träd och att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader, vägar, parker och järnvägar.
En arborist kan även arbeta med förvaltningen av träd, där inventering och besiktning är viktiga uppgifter.

Benämningen arborist kommer från det latinska ordet ”arbor” som betyder träd.
Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare.

Arborister bedömer behov av, planerar och genomför trädvårdsinsatser. De är också sakkunniga vid trädval samt alla arbeten som rör hantering av träd från plantskola till planteringsplats, plantering, uppbindning, skötsel och vård.

I samband med att du anlitar en arborist från Linds Trädfällning på Norrmalm så kan vi även erbjuda kompletterade tjänster:

  • Sektionsfällning av träd med kranbil
  • Borttransport av ris & stam med kranbil / container
  • Stubbfräsning
  • Utlastning av material med mindre skogsmaskin / skotare vid behov

Linds Trädfällning AB

Kontakta oss och be om en offert för att anlita en Arborist på Norrmalm – så kommer vi förbi och kikar på plats, vi översänder sedan en kostnadsfri offert till dig.